DOANH NGHIỆP TN-TM DẦU NHỜN BÌNH PHÁT

DOANH NGHIỆP TN-TM DẦU NHỜN BÌNH PHÁT

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

0937 076 536

Trang chủ » MỠ CASTROL MỠ CASTROL

  • MỠ CASTROL

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:29-05-2017
  • Lượt xem: 2291

CASTROL MULTIPURPOSE GREASE

MULTIPURPOSE GREASE LÀ MỠ CỰC ÁP ĐƯỢC DÙNG ĐỂ BÔI TRƠN NHIỀU LOẠI Ổ TRƯỢT VÀ Ổ BI DÙNG TRONG Ô-TÔ.
CẤU TRÚC BỀN VỮNG CỦA LOẠI MỠ NÀY GIÚP CHO CHÚNG ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP CHO CÁC Ổ BI XE HƠI, XE BUÝT VÀ XE TẢI KHI NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH NẰM TRONG GIỚI HẠN CHỈ ĐỊNH.
MỠ CASTROL MULTIPURPOSE GREASE CÒN CÓ TÍNH KHÁNG NƯỚC VÀ CHỐNG ĂN MÒN TUYỆT HẢO GIÚP CHÚNG BẢO VỆ TỐT HƠN CHO CÁC BỘ PHẬN KHUNG GẦM XE.
TÍNH NĂNG LÀM VIỆC ĐA DỤNG LÀM CHO MỠ CAST
ROL MULTIPURPOSE GREASE THÀNH MỘT SẢN PHẨM LÝ TƯỞNG CHO CÁC XƯỞNG Ô-TÔ, GIÚP LÀM GIẢM CHỦNG LOẠI MỠ TỒN KHO.
 

CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE

CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE LÀ MỠ LITHIUM PHỨC TÍNH NĂNG CAO ĐƯỢC THIẾT KẾ DÙNG CHO NHIỀU LOẠI Ổ TRƯỢT VÀ Ổ BI TRONG Ô-TÔ VÀ CÔNG NGHIỆP, ĐẶC BIỆT TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC CAO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CỦA CÁC LOẠI MỠ LITHIUM THÔNG THƯỜNG.
TÌNH BỀN NHIỆT VÀ BỀN CƠ HỌC CỦA MỠ CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE LÀM CHO CHÚNG ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP CHO CÁC Ổ BI BÁNH XE Ô-TÔ VẬN HÀNH Ở TỐC ĐỘ CAO HOẶC PHANH NẶNG NHỌC KÉO DÀI CÓ THỂ TẠO RA NHIỆT ĐỘ CAO HƠN BÌNH THƯỜNG.
MỠ CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE CÒN CÓ TÍNH KHÁNG NƯỚC VÀ CHỐNG RỈ, CHỊU TẢI TỐT LÀM CHO CHÚNG THÍCH HỢP CHO CÁC CÔNG DỤNG BÔI TRƠN KHUNG GẦM HOẶC Ổ ĐỠ TRONG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG THƯỜNG PHẢI LÀM VIỆC Ở NHIỆT ĐỘ CAO.
 

CASTROL SPHEEROL AP 3

CASTROL SPHEEROL AP 3 LÀ LOẠI MỠ ĐA DỤNG CAO CẤP GỐC LITHIUM, SỬ DỤNG RỘNG RÃI TRONG CÔNG NGHIỆP. CHÚNG CÓ CHỨA CÁC CHẤT ỨC CHẾ CHỐNG ĂN MÒN VÀ Ô-XY HÓA VÀ CÓ ĐẶC TÍNH ỔN ĐỊNH TUYỆT HẢO VÈ NHIỆT VÀ CƠ. LOẠI MỠ NÀY ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP ĐỂ BÔI TRƠN CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT VÀ CŨNG THÍCH HỢP SỬ DỤNG Ở NHỮNG NƠI ẨM ƯỚT.
CASTROL SPHEEROL AP 3 THÍCH HỢP ĐỂ BÔI TRƠN TẤT CẢ CÁC LOẠI Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT LÀM VIỆC Ở TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ CAO, CÁC BỀ MẶT TRƯỢT, CÁC KHỚP NỐI VÀ CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP KHÁC BAO GỒM CẢ CÁC BỘ TRUYỆN BÁNH RĂNG BÔI TRƠN MỠ, PHẠM VI NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC TỪ -300C ĐẾN 1200C
 
CASTROL SPHEEROL EPL 2
CASTROL SPHEEROL EPL 2 LÀ MỠ ĐA DỤNG CAO CẤP GỐC LITHIUM VỚI ĐẶC TÍNH CHỊU ĐƯỢC CỰC ÁP, ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI TRONG CÔNG NGHIỆP VỚI PHẠM VI NHIỆT ĐỘ TỪ -200C ĐẾN 120 0C.
LOẠI MỠ NÀY ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP ĐỂ BÔI TRƠN CHO CÁC Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT TẢI TRỌNG NẶNG VÀ CHỊU TẢI TRỌNG VA ĐẬP. CHÚNG CÓ CHỨA CÁC PHỤ GIA ỨC CHẾ CHỐNG ĂN MÒN VÀ CHỐNG Ô-XY HÓA KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC VÀ CHỐNG RỈ SÉT RẤT TỐT.
CASTROL SPHEEROL EPL 2 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BÔI TRƠN CHO CÁC Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT TRONG CÁC NHÀ MÁY XI-MĂNG, GIẤY, THÉP; CÁC Ổ ĐỠ VÀ CÁC THIẾT BỊ TRONG NGÀNH HÀNG HẢI, THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ KHAI THÁC MỎ.
 
CASTROL MOLY GREASE
CASTROL MOLY GREASE LÀ MỠ ĐA NĂNG, GỐ LITHIUM CÓ CHỨA MÔ-LIP-ĐEN ĐI-SUN-PHÍT.
ĐÂY LÀ LOẠI MỠ PHÙ HỢP CÁC LOẠI KHỚP XOAY VÀ LẮC, CÁC Ổ ĐỠ CHỊU TẢI NẶNG, TỐC ĐỘ CHẬM HOẶC TRUNG BÌNH VÀ BIỆT HỮU HIỆU TRONG VIỆC PHÒNG TRÁNH Ổ ĐỠ BỊ HỎNG DO SỰ RUNG ĐỘNG QUÁ MỨC HOẶC TẢI VA ĐẬP.
MỠ CASTROL MOLY GREASE DUY TRÌ MỘT LỚP PHỦ MÔ-LIP-ĐEN ĐI-SUN-PHÍT TRÊN BỀ MẶT KIM LOẠI LÀM VIỆC, TẠO THÀNH LỚP BÔI TRƠN RẮN CHỐNG CÀO XƯỚC.

CASTROL MULTIPURPOSE GREASE

MULTIPURPOSE GREASE LÀ MỠ CỰC ÁP ĐƯỢC DÙNG ĐỂ BÔI TRƠN NHIỀU LOẠI Ổ TRƯỢT VÀ Ổ BI DÙNG TRONG Ô-TÔ.
CẤU TRÚC BỀN VỮNG CỦA LOẠI MỠ NÀY GIÚP CHO CHÚNG ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP CHO CÁC Ổ BI XE HƠI, XE BUÝT VÀ XE TẢI KHI NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH NẰM TRONG GIỚI HẠN CHỈ ĐỊNH.
MỠ CASTROL MULTIPURPOSE GREASE CÒN CÓ TÍNH KHÁNG NƯỚC VÀ CHỐNG ĂN MÒN TUYỆT HẢO GIÚP CHÚNG BẢO VỆ TỐT HƠN CHO CÁC BỘ PHẬN KHUNG GẦM XE.
TÍNH NĂNG LÀM VIỆC ĐA DỤNG LÀM CHO MỠ CAST
ROL MULTIPURPOSE GREASE THÀNH MỘT SẢN PHẨM LÝ TƯỞNG CHO CÁC XƯỞNG Ô-TÔ, GIÚP LÀM GIẢM CHỦNG LOẠI MỠ TỒN KHO.
 

CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE

CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE LÀ MỠ LITHIUM PHỨC TÍNH NĂNG CAO ĐƯỢC THIẾT KẾ DÙNG CHO NHIỀU LOẠI Ổ TRƯỢT VÀ Ổ BI TRONG Ô-TÔ VÀ CÔNG NGHIỆP, ĐẶC BIỆT TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC CAO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CỦA CÁC LOẠI MỠ LITHIUM THÔNG THƯỜNG.
TÌNH BỀN NHIỆT VÀ BỀN CƠ HỌC CỦA MỠ CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE LÀM CHO CHÚNG ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP CHO CÁC Ổ BI BÁNH XE Ô-TÔ VẬN HÀNH Ở TỐC ĐỘ CAO HOẶC PHANH NẶNG NHỌC KÉO DÀI CÓ THỂ TẠO RA NHIỆT ĐỘ CAO HƠN BÌNH THƯỜNG.
MỠ CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE CÒN CÓ TÍNH KHÁNG NƯỚC VÀ CHỐNG RỈ, CHỊU TẢI TỐT LÀM CHO CHÚNG THÍCH HỢP CHO CÁC CÔNG DỤNG BÔI TRƠN KHUNG GẦM HOẶC Ổ ĐỠ TRONG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG THƯỜNG PHẢI LÀM VIỆC Ở NHIỆT ĐỘ CAO.
 

CASTROL SPHEEROL AP 3

CASTROL SPHEEROL AP 3 LÀ LOẠI MỠ ĐA DỤNG CAO CẤP GỐC LITHIUM, SỬ DỤNG RỘNG RÃI TRONG CÔNG NGHIỆP. CHÚNG CÓ CHỨA CÁC CHẤT ỨC CHẾ CHỐNG ĂN MÒN VÀ Ô-XY HÓA VÀ CÓ ĐẶC TÍNH ỔN ĐỊNH TUYỆT HẢO VÈ NHIỆT VÀ CƠ. LOẠI MỠ NÀY ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP ĐỂ BÔI TRƠN CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT VÀ CŨNG THÍCH HỢP SỬ DỤNG Ở NHỮNG NƠI ẨM ƯỚT.
CASTROL SPHEEROL AP 3 THÍCH HỢP ĐỂ BÔI TRƠN TẤT CẢ CÁC LOẠI Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT LÀM VIỆC Ở TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ CAO, CÁC BỀ MẶT TRƯỢT, CÁC KHỚP NỐI VÀ CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP KHÁC BAO GỒM CẢ CÁC BỘ TRUYỆN BÁNH RĂNG BÔI TRƠN MỠ, PHẠM VI NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC TỪ -300C ĐẾN 1200C
 
CASTROL SPHEEROL EPL 2
CASTROL SPHEEROL EPL 2 LÀ MỠ ĐA DỤNG CAO CẤP GỐC LITHIUM VỚI ĐẶC TÍNH CHỊU ĐƯỢC CỰC ÁP, ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI TRONG CÔNG NGHIỆP VỚI PHẠM VI NHIỆT ĐỘ TỪ -200C ĐẾN 120 0C.
LOẠI MỠ NÀY ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP ĐỂ BÔI TRƠN CHO CÁC Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT TẢI TRỌNG NẶNG VÀ CHỊU TẢI TRỌNG VA ĐẬP. CHÚNG CÓ CHỨA CÁC PHỤ GIA ỨC CHẾ CHỐNG ĂN MÒN VÀ CHỐNG Ô-XY HÓA KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC VÀ CHỐNG RỈ SÉT RẤT TỐT.
CASTROL SPHEEROL EPL 2 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BÔI TRƠN CHO CÁC Ổ BI VÀ Ổ TRƯỢT TRONG CÁC NHÀ MÁY XI-MĂNG, GIẤY, THÉP; CÁC Ổ ĐỠ VÀ CÁC THIẾT BỊ TRONG NGÀNH HÀNG HẢI, THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ KHAI THÁC MỎ.
 
CASTROL MOLY GREASE
CASTROL MOLY GREASE LÀ MỠ ĐA NĂNG, GỐ LITHIUM CÓ CHỨA MÔ-LIP-ĐEN ĐI-SUN-PHÍT.
ĐÂY LÀ LOẠI MỠ PHÙ HỢP CÁC LOẠI KHỚP XOAY VÀ LẮC, CÁC Ổ ĐỠ CHỊU TẢI NẶNG, TỐC ĐỘ CHẬM HOẶC TRUNG BÌNH VÀ BIỆT HỮU HIỆU TRONG VIỆC PHÒNG TRÁNH Ổ ĐỠ BỊ HỎNG DO SỰ RUNG ĐỘNG QUÁ MỨC HOẶC TẢI VA ĐẬP.
MỠ CASTROL MOLY GREASE DUY TRÌ MỘT LỚP PHỦ MÔ-LIP-ĐEN ĐI-SUN-PHÍT TRÊN BỀ MẶT KIM LOẠI LÀM VIỆC, TẠO THÀNH LỚP BÔI TRƠN RẮN CHỐNG CÀO XƯỚC.

Sản phẩm liên quan

2017 Copyright В dau nhon binh phat. Web Design by Nina.vn
  Дђang online: 6   |
  Tбng truy cбєp: 301138